01286 673337

post@dannadd-davies.co.uk

33 Bangor St, Caernarfon LL55 1AR

Toggle Menu

Language

Oriau Agor

Dydd Llun - Dydd Iau
9am - 5pm (Ar gau dros ginio: 1 – 2)

Dydd Gwener
9am - 5pm

Amdanom - Dannadd Davies Dental Practice

Rydyn ni’n falch iawn o fod yn bractis annibynnol ag awyrgylch hapus a chartrefol. Dr Rhys Davies BDS yw’r Prif Ddeintydd ac mae Dr Sara Thomas BDS a Mike Lowe BDS yn gweithio yn y practis fel Deintyddion Cyswllt. Mae’r staff profiadol wedi bod yn gweithio i Rhys ers iddo brynu’r practis yn 2012.

Go brin fod trip i’r deintydd at ddant pawb, ond o’r eiliad y byddwch chi’n trefnu eich apwyntiad, ar gyfer triniaeth frys neu achos cosmetig llawn, byddwn yn gwneud yn siŵr bod eich profiad gyda ni mor gyfforddus â phosib, i sicrhau eich bod yn cael y driniaeth orau posib.

© 2019 Dannadd Davies Dental Practice - Gwefan gyda Delwedd