01286 673337

post@dannadd-davies.co.uk

33 Bangor St, Caernarfon LL55 1AR

Toggle Menu

Language

Oriau Agor

Dydd Llun - Dydd Iau
9am - 5pm (Ar gau dros ginio: 1 – 2)

Dydd Gwener
9am - 5pm

Estheteg yr Wyneb - Dannadd Davies Dental Practice

Triniaeth esthetig ar gyfer yr wyneb

Triniaeth wrth-rychau

Caiff chwistrelliadau eu defnyddio i ymlacio cyhyrau’r wyneb dros dro er mwyn gwneud i chi edrych yn fwy ffres ac ifanc.

Dyma’r ardaloedd gaiff eu trin amlaf:-

 • Llinellau gwgu rhwng y llygaid
 • Llinellau ar y talcen
 • Rhychau mân neu linellau chwerthin rhwng y llygaid
 • Llinellau “Bwni” – rhychau ar y naill ochr i’r trwyn
 • Gwên sy’n dangos gormod o ddeintgig
 • Ffroenau
 • Gên (i drin “cellulite” yr ên)
 • Cyhyrau Maseter i deneuo’r wyneb a helpu pobl sy’n crensio’u dannedd
 • Bandiau Platysmal yn y gwddf (triniaeth Nefertiti i godi’r gwddf)
 • Ceseiliau i drin chwysu gormodol (hyperhidrosis)

Mae’r canlyniadau fel arfer yn amlwg o fewn 5 diwrnod. Bydd yr effaith fwyaf amlwg ar ôl 2-3 wythnos.

Mae’r effeithiau’n rhai dros dro ac maent fel arfer yn para 3-4 mis ar gyfartaledd

Gwefusau Mwy

Caiff llenwadau asid hyalwronig eu defnyddio i ddiffinio’r gwefusau a gwneud iddynt edrych yn fwy.

Rydyn ni’n defnyddio canwla yn hytrach na nodwydd i ychwanegu’n ofalus at y wefus fesul haen.

Mae hyn yn gwneud i’r wefus edrych yn fwy naturiol.

Mae’r canlyniadau’n amlwg ar unwaith er bod chwyddo arwynebol yn gyffredin ac mae’n cymryd tua phythefnos i setlo’n llwyr.

Mae’n para 6-9 mis ar gyfartaledd.

Caiff anesthesia deintyddol llawn ei ddarparu felly mae’r driniaeth yn gwbl ddi-boen.

Cheek augmentation / mid face volumisation

Hyaluronic acid filler to replace mid face volume loss

Lasts 12 months on average

Llenwadau Dermol

Llenwadau dermol i leihau’r plygiadau rhwng y trwyn a’r geg a’r llinellau marionette (llinellau trist o gornel y geg i lawr)

Rhestr Prisiau

Ymgynghoriad am ddim

Triniaeth wrth-rychau

Rhan uchaf y wyneb (gwg, talcen ac o amgylch y llygaid)

 • 1 ardal - £100 (o amgylch y llygaid/gwg)
 • 2 ardal - £150 (o amgylch y llygaid a’r gwg)
 • 3 ardal - £195 (talcen, gwg ac o amgylch y llygaid)
 • Llinellau “Bwni” - £60
 • Ffroenau - £40
 • Gwên â gormod o ddeintgig - £75
 • Gên - £60
 • Cyhyrau Maseter - o £220
 • Triniaeth Nefertiti i godi’r gwddf - o £175
 • Hyperhidrosis – o £295

Gwefusau mwy

 • 0.5ml (diffinio) - £150
 • 1ml (cynyddu +/ - diffinio) - £220

Llenwi’r bochau

 • o £250

Llenwadau dermol

 • Plygiadau rhwng y trwyn a’r wefus / marrionettes - £230

© 2019 Dannadd Davies Dental Practice - Gwefan gyda Delwedd