01286 673337

post@dannadd-davies.co.uk

33 Bangor St, Caernarfon LL55 1AR

Toggle Menu

Iaith

Oriau Agor

Dydd Llun - Dydd Iau
9am - 5pm (Ar gau dros ginio: 1 – 2)

Dydd Gwener
9am - 5pm

Croeso i Dannadd Davies Dental Practice

Yn anffodus nid ydym yn derbyn unrhyw gleifion newydd ar hyn o bryd.

Croeso i’n practis. Rydyn ni’n bractis deintyddol annibynnol sy’n cynnig triniaeth ddeintyddol y GIG a phreifat.

Rydyn ni’n darparu gwasanaeth croesawgar a chyfeillgar ac mae ein staff ffyddlon a phrofiadol wedi hyfforddi i roi cyngor i chi ar bob agwedd ar eich gofal deintyddol.

Rydyn ni’n cynnig amrywiaeth eang o wasanaethau o archwiliadau rheolaidd i driniaeth gosmetig, yn cynnwys gwynnu’r dannedd, argaenau a choronau, mewnblaniadau a thriniaeth sianel y gwreiddyn.

Ein bwriad yw darparu triniaeth ddeintyddol o’r safon uchaf mewn amgylchedd hamddenol, cyfeillgar a gofalgar. Byddwn bob amser yn eich trin â pharch ac urddas ac mewn modd ystyriol. Rydyn ni’n addo gwrando ar eich sylwadau a’ch awgrymiadau ac ymateb yn agored iddynt.

Byddwn bob amser yn sicrhau amgylchedd diogel i’n cleifion ac i’n staff.


Saesneg yn unig....

Dental Problems during the Coronavirus pandemic

Click here for more information about Dental Problems during the Coronavirus pandemic

© 2019 Dannadd Davies Dental Practice - Gwefan gyda Delwedd